Slutredovisnings mall

Motiverande samtal

 • Under sina motiverande samtal har deltagaren ständigt tagit till sig råd och följt de tips han fått för att öka deltagarens personliga utveckling och öka chanserna till utbildning och jobb.
 • Deltagaren har fått inspirerande och motiverande samtal

 

Hälsofrämjande åtgärder

 • Vi har erbjudit deltagaren information om hälsofrämjande åtgärder inom kost.
 • Vi har erbjudit deltagaren information om hälsofrämjande åtgärder inom sömn.
 • Vi har erbjudit deltagaren information om hälsofrämjande åtgärder inom motion.
 • Vi har erbjudit deltagaren information om hälsofrämjande åtgärder inom hälsa.

Information

 • Deltagaren har fått omfattande information inom arbetsmarknaden och utbildning. Deltagaren har även fått information om KROM och hur vi arbetar för att nå de uppsatta målen.
 • Deltagaren har fått information om yrken och hjälp med orientering inom olika yrkesområden.
 • Deltagaren har fått information om utbildningar och hjälp med orientering inom olika. utbildningsområden.
 • Deltagaren har utbildats och guidas för att öka deltagarens kunskap gällande samhällsinformation.

Insats hos annan aktör

 • Deltagaren har deltagit på en insats hos en annan aktör.

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer

 • Deltagaren har fått stöttning med att komma i kontakt med arbetsgivare.  Deltagaren fick råd och tips på hur man ska komma i kontakt med arbetsgivare. Han kom i kontakt i tidigt skede med en arbetsgivare som ledde till jobb.
 • Vi har aktivt hjälpt deltagaren med att komma i kontakt med arbetsgivare.
 • Visat hur man kontaktar arbetsgivare via hemsidor.
 • Visat hur man kontaktar arbetsgivare via sociala medier.
 • Visat hur man skickar spontana ansökningar och hur man hittar kontaktuppgifter till olika arbetsgivare.
 • Kollat via eget kontaktnät om jobb finns att erbjuda till deltagaren.
 • Vi har presenterat deltagaren till olika arbetsgivare där deltagaren kan tänkas få anställning eller praktik.
 • Rekryteringsevent anordnad av arbetsförmedlingen.
  Rekryteringsevent anordnad av någon annan aktör.
  Vi har stöttat deltagaren med planering och struktur. Vi har satt upp delmål, gett råd och förslag samt delat med oss av kunskap och erfarenhet till deltagaren.
  Vi har anordnat studiebesök/arbetsplatsbesök.

Kortare utbildning

 • Deltagaren har fått en kortare utbildning kring tjänsten/utbildningen den sökt till gällande.

Vägledning mot arbete eller utbildning

 • Deltagaren har fått omfattande vägledning både mot arbete och utbildning. Deltagaren har haft en IUP som vi arbetat efter och kontinuerligt uppdaterat. Detta har stärkt deltagarens förmåga att komma ut på arbetsmarknaden då man tydligt kan följa upp samt skapa goda rutiner i arbetssökandet.
 • Vi har haft utredande samtal för att kartlägga deltagarens färdigheter, kompetenser, egenskaper och yrkesområden för att ta ställning till vilka åtgärder som kan öka möjligheterna på arbetsmarknaden.
 • Deltagaren har fått ett individuellt inriktat stöd som bidragit till ökad självkännedom och förmåga att ta ställning till möjlig yrkesverksamhet/utbildning.

Praktiskt stöd

 • Har fått praktiskt stöd i det vi funnit nödvändigt som vägledning samt hur man fyller i olika blanketter och eller ansökningar.
 • Ordnat ett CV till deltagaren.
 • Ordnat ett personligt brev till deltagaren.
 • Vi har startat upp olika konton på olika rekryteringssidor – Studentconsulting, Adecco, Academic Work, Randstad, Visma Recruit, Uniflex, Arena personal, Bravura.
 • Facebook – gått med i olika sidor ”Lediga jobb” sök jobb som finns ute alternativt lägg ut ett inlägg.
 • Vi har förklarat för deltagaren att han kan söka jobb via sitt kontaktnät (vänner, familjemedlemmar osv).
 • Deltagaren har startat upp Linkedin konto och visa hur man söker jobb via Linkedin.
 • Efter att deltagaren sökt jobb i 1 månad har han fått hjälp med att söka dolda jobb/spontanansökan. Utformat ett mail som deltagaren kan skicka till arbetsgivare med sitt CV & personliga brev.
 • Sökt jobb åt deltagaren.
 • Gått igenom de vanligaste intervjufrågorna tillsammans med deltagaren.
 • Hittat på frågor som kan komma att frågas beroende på deltagarens situation.
 • Vi har hjälpt deltagaren att komma in i praktik hos arbetsgivare för att därmed öka chanserna till jobb hos denna arbetsgivare.
 • Vi har kontaktat olika företag och presenterat deltagaren och frågat om möjligheterna till praktik.

Stöd för att stärka deltagarens digitala kompetens

 • Vi har presenterat jobbsidor till deltagaren.
 • Vi har presenterat olika rekryteringssidor till deltagaren.
 • Vi har presenterat Word till deltagaren.
 • Vi har presenterat Canvas.com till deltagaren. Det är en hemsida för att skapa ett professionellt CV och personligt brev.
 • Vi har presenterat LinkedIn till deltagaren.
 • Vi har hjälpt deltagaren att aktivitetsrapportera. Detta har gjorts mellan 1-14 i varje ny månad.
 • Vi har hjälpt deltagaren att ansöka om stöd från Försäkringskassan. Detta har gjorts mellan 1-7 i varje ny månad.

Stöd för att stärka deltagarens språkkunskaper

 • Deltagaren har blivit erbjuden kortare undervisning om de vanligaste termerna inom (FÖLJANDE BRANSCH) då deltagaren visat intresse för att söka jobb inom denna bransch.
 • Deltagaren har blivit erbjuden jobb på (FÖRETAGET XX) och fått kortare undervisning om de vanligaste termerna inom denna bransch.

Individuellt utvecklingsmöte

 • Under samtalen har vi följt upp hur det går i arbetssökandet, uppdaterat IUP samt motiverat och diskuterat hur vi skall ta nästa steg i vägen mot ett arbete.
 • Vi ska tillhandahålla minst 30 minuters utvecklingsmöte var fjortonde dag. Fysiskt möte minst vartannat möte dvs 1 gång i månaden.

Eget arbete enligt individuell planering med anordnare

 • Deltagaren har tagit egna initiativ, arbetat på sitt CV/PB . Sökt jobb och arbetat i enlighet med sin IUP. I övrigt har deltagaren undersökt de uppgifter vi gett honom tex om han har rätt till anställningsstöd.
 • Skriva ansökningshandlingar.
 • Kontakta referenter – be om underlag om styrkor och utvecklingsområden.
 • Skriva en egen handlingsplan – personen tar fram förslag på aktiviteter att göra på egen hand för att föra personen närmare arbetsmarknaden.
 • Ta fram en egen målbild – beskriva konkret var personen ser sig om ett år.
 • Läsa på om arbetsgivares verksamhet.
 • Titta på yrkesfilmer.
 • Undersöka krav för olika yrken, exempelvis utbildning.
 • Delta på externa jobbmässor och rekryteringsträffar.
 • Delta i webbinarier med arbetssökarfokus, ex. intervjuträning, marknadsför dig själv.
 • Kontakta arbetsgivare / utbildningsanordnare.
 • Kontakta CSN.

Deltagarens framsteg och utveckling

Under deltagarens relativt korta period hos oss har han avslutat sin utbildning samt hittat ett arbete vilket visar på att deltagaren har funnit motivation att komma ut i arbetslivet

Information om lämpligt nästa steg för deltagaren

Att arbetet förhoppningsvis leder till en tillsvidareanställning.

Övrig information

Deltagaren är driven och tar egna initiativ vilket är positivt och leder till ett bredare kontaktnätverk.